Juridische kennisgeving – Credits

Uitgever

AB2CP LA SERRE – SARL met een kapitaal van 160.000 € – SIREN 810 314 427 – 5, chemin de la Serre 09600 Aigues-Vives Frankrijk

***

Webhost

O2SWITCH – SARL met een kapitaal van 100 000 € – SIREN 510 909 807 – 222-224, boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand Frankrijk

***

2019 Volledig herontwerp van de site, meertalige versies, webmarketing en referenties

2018 Herontwerp van hostingpagina's: webmarketing, ontwikkeling & referenties

BLUE AGENCY, het kleine webmarketing bureau

***

Foto / videocredits

Raphaël Kann

© Kinaphoto

***

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen die aan de site camping-la-serre.com zijn gekoppeld, worden beschermd door het nationale en internationale recht van intellectueel eigendom. Deze elementen blijven het exclusieve eigendom van camping-la-serre.com.

Als zodanig kunt u, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van camping-la-serre.com, niet overgaan tot reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en / of gedeeltelijke of volledige transformatie of overdracht naar een andere website, of elk element van deze site opnieuw uitgeven of verspreiden. Dit, noch een offline ondersteuning noch op een online ondersteuning.

Het niet naleven van dit verbod kan een inbreuk zijn op uw burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van enig onderdeel van deze site is ten strengste verboden en zal zonder voorafgaande kennisgeving worden vervolgd.

Alle elementen die aan de site camping-la-serre.com zijn gekoppeld, worden beschermd door het nationale en internationale recht van intellectueel eigendom. Deze elementen blijven het exclusieve eigendom van camping-la-serre.com.

Als zodanig kunt u, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van camping-la-serre.com, niet overgaan tot reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en / of gedeeltelijke of volledige transformatie of overdracht naar een andere website, of elk element van deze site opnieuw uitgeven of verspreiden. Dit, noch een offline ondersteuning noch op een online ondersteuning.

Het niet naleven van dit verbod kan een inbreuk zijn op uw burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van enig onderdeel van deze site is ten strengste verboden en zal zonder voorafgaande kennisgeving worden vervolgd.
Verzameling van statistische gegevens

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics vertrouwt op cookies die kleine tekstbestanden op uw apparaat zijn, vanaf het moment dat u minstens één pagina van deze site bezoekt. Hun rol is om te helpen analyseren hoe mensen de site gebruiken. De informatie verkregen uit de cookie van uw bezoek (inclusief uw IP-adres) zal worden verzonden en opgeslagen op Google-servers in de VS. Als IP-anonimiteit is ingeschakeld, zal Google het laatste octet van het IP-adres voor EU-lidstaten en andere partners van de Europese Economische Ruimte inkorten / anonimiseren. Het volledige IP-adres wordt alleen in deze uitzonderlijke gevallen door Google-servers in de VS verzonden en ingekort.

Via de websitehost zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteit van de website op te stellen voor uitgevers van deze site en andere diensten aan de website aan te bieden. activiteit van de site. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw webbrowser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voorkomen door de browserplug-in die hier beschikbaar is te downloaden en te installeren. Aanvullende informatie over het gebruik en respecteren van privacy-instellingen is hier of hier beschikbaar.
Computers en vrijheden

De site camping-la-serre.com stelt alles in het werk om gebruikers informatie en / of tools beschikbaar en geverifieerd te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van functies en / of de aanwezigheid van virussen op haar site, noch garanderen de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid van de informatie op haar site. De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens afkomstig van de website "camping-la-serre.com" wordt behandeld in overeenstemming met de vereisten van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd, met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.

De gebruiker wordt er met name op gewezen dat in overeenstemming met artikel 32 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, de informatie die hij via formulieren communiceert aanwezig op de site zijn noodzakelijk om zijn verzoek te beantwoorden en zijn bedoeld voor de site camping-la-serre.com, als verantwoordelijke voor de behandeling voor doeleinden van administratief en commercieel beheer. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij een recht van toegang, ondervraging en rectificatie heeft waardoor hij, indien nodig, de betreffende persoonlijke gegevens kan corrigeren, aanvullen, bijwerken, vergrendelen of wissen. zijn onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan verzameling, gebruik, openbaarmaking of opslag verboden is. De gebruiker heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens om legitieme redenen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. Al deze rechten worden uitgeoefend op de site camping-la-serre.com via de Contactpagina.
bemiddeling

In overeenstemming met artikel L.152-1 van de consumentencode kunt u gebruik maken van de MEDICYS-bemiddelingsservice, wat onze verantwoordelijkheid is.

elektronisch:
www.medicys.fr

of per post:
MEDICYS - 73, boulevard de Clichy 75009 Parijs.

Bijgewerkt 09.08.2019

Neem contact met ons op

Uw bericht is verzonden.

Landgoed La Serre
09600 AIGUES VIVES
Occitanie, Frankrijk Telefoon : +33561030616